Loading

35. Ľahké montované deliace steny

Funkčné požiadavky: Požiadavky na funkčné vlastnosti vyjadrujú podmienky užívateľov z hľadiska
a) mechanické namáhanie a spôsob zaťaženia deliacich stien a času, počas ktorého namáhanie pôsobí. Je to predovšetkým namáhanie počas prevádzky v miestnostiach, kt priečky oddeľujú.
Môžu to byť: -nárazy vyvolané osobami, zariadením, nábytkom
- v skladištiach tlak skladovacích materiálov

b) pohody prostredia: ide o tepelnoizolačné vlastnosti, akustickú a svetelnú pohodu prostredia a o vzhľadové požiadavky na deliace konštrukcie.

c) vplyvu prostredia: Medzi nežiadúce vplyvy patria vysoké teploty, zvýšená vlhkosť, chemické látky, hluk, otrasy. Musia zabraňovať šireniu požiaru, ak oddeľujú priestor, v ktorom je nebezpečenstvo vzniku ohňa.

d) dispozično-technických parametrov, technická úroveň konštrukcie z hľadiska prevádzkových podmienok, nároky na premiestnitelnosť deliacich konšt., vyplívajúce z predpokladaných dispozičných zmien v dôsledku zmeny prevádzky or potreby užívatela

e) požiadavky na údržbu, obnovu, hygienu a životnosť

Materiál:
- drevotrieskové dosky
- drevovláknité dosky
- dosky z lisovaných minerálnych vlákien
- sadrokartónové dosky

Konštrukčné princípy: - montované priečky z plošných prvkov, kt sa upevňujú na kostru vztvorenú z drevených or oceľových tenkostenných tyčových prvkov. Pláštove prvky sa klincami pripevňujú k zvislým tyčovým prvkom, dreveným hranolčekom – ukotveným do stropu a podlahy. Miesto drevených hranolčekov sa môžu použiť aj oceľové teknostenné profily, ku ktorým sa plášťové prvky prichytávajú skrutkovaním zavitoreznými skrutkami.. Týmto riešením sa vytvorí dvojitá priečka s dutinou, do ktorej možno vkladať vložku pohlcujúcu zvuk. Zlepšia sa tak akustické vlastnosti priečky

- montované priečky z plášťových prvkov, ktoré majú vystužené rebrá nahradzjúce nosnú kostru. Upevňujú sa na kostru vytvorenú zo zvislých tyčových prvkov.

Žádné komentáře:

Okomentovat