Loading

36. Konštrukcie podhľadov

Podhľady sú konštrukcie visiace pod stropnou konštrukciou. Väčšinou sa podhľady konštrukčne riešia ako podvesené pod stávajúce stropné konštrukcie, výnimočne majú samostatnú nosnú konštrukciu.
Podhľady môžu plniť tieto funkcie:
- zakrývajú inštalačné rozvody,
- zlepšujú svetelné vlastnosti,
- zlepšujú tepelné vlastnosti,
- zlepšujú akustické vlastnosti,
- zlepšujú estetický vzhľad stropu,
- spĺňajú požiarne požiadavky.

Tvary a materiály: Podhľady môžu byť:
• rovné,
• profilované,
• lomené,
• zakrivené,
• zvýšené,
• znížené a iné.
Ako materiál sa na podhľady používajú sadrokartónové dosky, sadrové tvarovky, prípadne dosky (historizujúce motívy na strope) či minerálne podhľady v oceľovom rastri. Podhľady môžu byť aj drevené (masívne alebo aglomerované materiály na báze drevotrieskových a drevovláknitých dosiek), a to trámové, kazetové alebo palubovkové. Atraktívne sú podhľady zo zrkadlovej fólie alebo z dekoračných podhľadových dosiek.

Podľa funkcie, ktorú podhľadová konštrukcia plní, rozoznávame podhľady:
-krycie, ktorých funkciou je
- ochrana inštalácií a rozvodov techniky prostredia pred znečistením
- zábrana znehodnotenia estetického vnemu v interiéri architektúry
- tepelnoizolačné, ktorých funkciou je
- spolupodieľanie sa na zabezpečení tepelnej pohody vnútorných priestorov, najčastejšie pri vytváraní dvojplášťových strešných konštrukcií,
-akustické, ktorých funkciou je
- svojim tvarom i vlastnosťami použitej hmoty upravovať akustické podmienky vnútorných priestorov, a tým zabezpečovať ich akustickú pohodu,
- protipožiarne

Požiadavky na vlastnosti podhľadov :
• izolácia proti rušivým vplyvom hluku, tj. zvuková pohltivosť a optimálna doba dozvuku,
• izolácia proti prestupu tepla, t.j. tepelný prestup, plošná tepelná vodivosť,
• odolnosť proti chemickej a biologickej korózií
• mechanická spôsobilosť, tj. odolnosť voči deformáciam vplyvom zaťaženia, dĺžkovej a obj. rozťažnosti, účinkom vetra a sania, malá hmotnosť,
• požiarna odolnosť
• jednoduchosť montáže, tj. vymeniteľnosť, demontovateľnosť,
• súlad s modulovou koordináciou, tj. skladobnosť, presnosť,
• estetický vzhľad, tj. presnosť prevedenia, kvalita povrch. úprav,
• funkčné využitie, tj. možnosť ľubovoľného umiestnenia svetelného zdroja, reprodukčného zariadenia, prívodu vzduchu a odsávania,
• požiadavky údržby, tj. čistiteľnosť, umývateľnosť

Zo zásadného konštrukčného hľadiska rozdeľujeme podhľad. konštrukcie na :
• monolitické – tie nerozoberáme (omietnuté pletivo), a
• montované

Z hľadiska materiálového prevedenia poznáme :
• oceľové, hliníkové (hr. 0,5-0,8 mm, malý modul pružnosti – pohlcuje zvuk)
PVC, akryláty,
• drevovláknité dosky (porézne doskoviny, Heraklit, Lignát, Akulit, Akuplat – s akusticky účinnou perforáciou, Akumín)
• azbestocement (Ezalit, Pyral, Dupronit)
• sádrové dosky (Falcon)

Z hľadiska vzťahu montovaného podhľadu k stropnej konštrukcii alebo konštrukcii zastrešenia, rozoznávame :
• podhľady montované priamo na spodnú časť konštrukcie stropu al. zastrešenia uložením,
• podhľady montované priamo na spodnú časť konštrukcie zastrešenia prostredníctvom vložených podhľadových nosníkov
• podhľady montované priamo na spodnú časť konštrukcie zastrešenia zavesením,
• podhľady so samostatnou nosnou konštrukciou vo forme nosníkov alebo roštu, zavesenú pod nosnú konštrukciu stropu.

Pri montovaných podhľadových konštrukciách vystupuje problém skladobnosti. Modul nosnej konštrukcie podhľadu závisí :

• od modulu vertikálneho podporného systému nosnej konštrukčnej sústavy objektu, resp. od modulu konštrukcie zastrešenia,
• od dispozičného riešenia priestorov,
• od statických vlastností zastrešenia i materiálu vlastného podhľadu.
Konštrukcia montovaného podhľadu je dilatovaná v stykoch a oddilatovaná po okrajoch od nosnej, resp. obvodovej konštrukcie objektu.
Krycie podhľadové konštrukcie nedimenzujeme z hľadiska fyzikálnotechnického. Musia vyhovovať z hľadiska zachovania kvality v danom prostredí z hľadiska fyzikálnotechnického.
Tepelnoizolačné podhľadové konštrukcie dimenzujeme spolu so stropnou konštrukciou, resp. konštrukciou zastrešenia.
Akustické podhľadové konštrukcie navrhujeme z hľadiska pricípov geometrickej akustiky a z hľadiska princípov štatistickej akustiky.

Závesný systém možno upevniť na akúkoľvek stropnú konštrukciu v akejkoľvek výške od stropu. Rektifikáciou možno vyrovnať podhľad do roviny bez ohľadu na geometriu stropu.
Možnosti : páskové, tyčkové, ploché a tiahlové závesy


Podhľady Rigips na drevenej konštrukcii (opláštenie stropu)

Žádné komentáře:

Okomentovat