Loading

4. Otvory v nosných a nenosných stenách - tvar ostení, nadpraží, preklady nad otvormi

Otvory v nosných a nenosných stenách delíme podľa účelu a funkcie na:
- okenné
- dverné
- združené (napr. okno s balkónovými dverami)
- iné (napr. vetracie)
Okenné otvory:
Okno je časť obvodovej steny, ktorá je vyplnená prevažne transparentnými alebo translucentným (priesvitným) materiálom.
Funkcie okna:
1. Primárne:
-prirodzené denné osvetlenie, vizuálny kontakt s okolím, energetická náročnosť budov, tepelné zisky
-prirodzené vetranie
-únikovosť pred požiarom, bezpečnosť človeka 2. Sekundárne:
-odolnosť proti opotrebeniu exploatáciou pri povrchových úpravách okna a pri kovaní okna- zabezpečujú otvárateľnosť, uzatvárateľnosť a bezpečnosť proti cudzím vstupom
- estetický vzhľad
Prioritnou vlastnosťou okenného otvoru by mala byť jeho funkčnosť.

Od okien sa očakáva :
jednoduchá a bezpečná obsluha, minimálna starostlivosť a údržba, žiadne opravy a dlhá životnosť.
Okrem tejto primárnej funkcie má okno ďalšie sekundárne funkcie, preto je konštrukčná tvorba detailov tohto zložitého prvku spojená s množstvom termínov, ako priesvitnosť, priehľadnosť (viditeľnosť), priepustnosť (transmisia svetla), šírenie slnečného žiarenia (radiácia), tepelná izolácia, kondenzácia vodných pár, izolácia proti zvuku, ventilácia (aerácia), neprievzdušnosť (infiltrácia-exfiltrácia), tesnosť proti daždu (penetrácia vody), tuhosť a pevnosť, bezpečnosť proti ilegálnemu vstupu, ohňovzdornosť, vzhľad (estetika), trvanlivosť prevádzkových častí (životnosť)

Terminológia okna:

Okno – je funkčný otvor stavby s výplňovou konštrukciou. Z hornej časti je preklenutý nadokenným prekladom (nadpražím), zo strán je ohraničený ostením, z dolnej časti poprsným murivom ( parapetom ).
Nadpražie – je nadokenný preklad, konštrukčná časť otvoru, jeho výška je závislá na šírke okenného otvoru a zaťažení, ktoré tento okenný otvor preberá. Jeho tvar je závislý na druhu konštrukčnej úpravy okna pre umiestnenie zatieňovacieho zariadenia (rolety, slnečné lamely, Eslingerové rolety).
Ostenie – je ukončenie muriva, ktoré slúži nielen na olemovanie otvoru, ale aj pre osadenie a kotvenie okennej konštrukcie. Podľa jeho tvaru rozoznávame: rovné, dovnútra zalomené, dvakrát dovnútra zalomené, von zalomené, von a dovnútra zalomené.
Parapet – je dolná časť muriva pod okenným otvorom. Podľa tvaru rozoznávame rovný a ustúpený.
Okenný rám – je hlavnou časťou konštrukcie okennej výplne, ktorá je pomocou kotvenia spojená s ostením, s murivom.
Okenné krídlo – je pohyblivá časť okennej výplne. Skladá sa z dvoch bočných, horného a dolného vlysu.
Všeobecné rozdelenie okien :
1. podľa materiálového prevedenia
• drevené (jedľa, borovica, smrek, dub, meranti)
• kovové (oceľ, hliník)
• plastové
• kombinované (drevo-Al, plast-Al, drevo-plast, iné)
2. z konštrukčného hľadiska podľa spôsobu zasklenia, počtu skiel (historicky):
• jednoduché
• dvojité
• zdvojené
Jednoduché okno – skladá sa z okenného rámu a krídla.
Zdvojené okná – pozostávajú z okenného rámu prispôsobeného pre zavesenie zdvojených krídel, dvoch jednoducho zasklených krídel navzájom spojených spojkou krídla. Tieto okná sú zasklené dvoma sklami, ktoré medzi sebou uzatvárajú vzduchovú medzeru, odolávajú aj drsnejším poveternostným podmienkam. Vlastná konštrukcia je oproti oknám dvojitým hospodárnejšia čo do množstva použitého materiálu.
Dvojité okná – sú to v podstate dva jednoduché okenné rámy, rám vonkajší a vnútorný, ktorých vzdialenosť je vhodne zvolená vzhľadom na zníženie prúdenia vzduchu medzi sklami. Optimálna vzdialenosť cca 120 mm. Pri väčších šírkach nastáva medzi krídlami cirkulácia vzduchu, čím sa podstatne znižuje odolnosť proti premŕzaniu. Dnes sa používajú zriedkavo (rekonštrukcie) – vysoké výrobné náklady, šetrenie materiálom.
3.rozdelenie okien podľa spôsobu otvárania:
pevné, neotváravé
otváravé dovnútra, von
otočné, vyberateľné
sklopné, sklápacie dovnútra, von
výklopné, vyklápacie dovnútra, von
kyvné, kyvno-výsuvné, kyvné s osou otáčania v blízkosti dolného vlysu,
výklopno odsuvné, výklopno sklopné
vysúvateľné pomocou nožníc, výsuvné, zásuvné, výsuvno-otváravé
otváravo-sklopné
skladacie
posúvne

Dverné otvory:
Dvere sú konštrukcie uzatvárajúce priechodný otvor, vráta uzatvárajú komunikáciu pre vozidlá.Sú súčasťou vertikálnych obvodových alebo vnútorných stien. Pri navrhovaní dverných konštrukcií sa musí projektant oboznámiť s prevádzkovými pomermi, účelom miestností, ktoré dverné konštrukcie uzatvárajú. Z uvedeného vyplývajú požiadavky na jednotlivé druhy dverí : veľkosť, rozmerovosť, počet krídel dverí, spôsob otvárania, zvukoizolačné vlastnosti, tepelnoizolačné vlastnosti, požiadavky estetické, špecifické požiadavky.
Základnou rozmerovou jednotkou pre určovanie šírky dverí je šírka priechodného prúdu, t.j. 600 mm, ktorá odpovedá svetlej šírke dverí. Pre dva prúdy je min. svetlá šírka dvojkrídlových dverí 1250 mm.
Dvere so šírkou:
600 mm navrhujeme ako vstupy do WC, komory, kúpeľne
700 mm kúpelne
800 mm obytné miestnosti (izby), kancelárie, sociálne zariadenia občianskych stavieb
900 mm učebne (veľká prevádzka)
1100 mm jednokrídlové, nemocnice (vozík)
Základná svetlá výška dverí je 1970 mm (výška zdôvodnená výrobou s min. odpadom) a 2100 mm. Vchodové dvere pre občianske budovy (kult. domy, administrat. budovy) majú stanovenú min. výšku 2100 mm, ktorá zodpovedá min. priechodnej výške u budov takéhoto charakteru.
Poloha a smer otvárania dverí je okrem typológie určovaná aj požiarnobezpečnostnými predpismi.
Smer otvárania dverí súvisí s pojmom, či sú dvere pravé alebo ľavé (podľa závesu), u dvojkrídlových sa stanovuje podľa krídla na ktorom je kľučka. Pre spôsob otvárania dverí sú určujúce: frekvencia komunikácie, druh prechádzajúceho al. dopravovaného predmetu, dispozícia miestnosti v budove, bezpečnosť prevádzky, a pod.
Dverné konštrukcie triedime :
• podľa konštrukčného riešenia: jednoduché, zdvojené, dvojité otváravé dovnútra a dovonka.
• podľa umiestnenia:
-na vonkajšie – vchodové, vráta, plotové dvierka a vrátka,
-na vnútorné – vstupné dvere bytové a medzi miestnosťami
• podľa spôsobu otvárania:
-otváravé - otočné (jedno a dvojkrídlové)
-posúvne (jedno a dvojkrídlové, na stenu al. medzi steny),
-skladacie (dvoj, troj, štvorkrídlové jednostranné al. 1+2, 2+2, 1+3, bez al. so spodným vedením),
-kývavé,
-harmonikové,
-vyklápacie,
-turniketové,
-zvinovacie
• podľa osobitne požadovaných funkcií (zvláštnej konštrukcie do priestorov so špecifickými požiadavkami):
- zvukoizolačné (čalúnené a tapetované pre špeciálne pracovne, operačné sály, rozhlasové, TV štúdia),
-tepelnoizolačné (chladiarne, mraziarne, z ext. do int., do kotolní),
-ohňovzdorné,
-protiplynové,
-vzdorujúce vodnému tlaku
-odolné proti rôznym druhom žiarenia (RTG)
-protipožiarne
-nepriestrelné
• podľa počtu krídel: jedno, dvoj a viackrídlové, dvojité dvere,doskové, rámové, hladké, hladké s výplňou
• podľa druhu materiálu:
-drevené (plné – celé, plné – 2/3, 2/3 sklo, celosklo, ¾ sklo),
kovové,
-z plastických hmôt,
-skombinované s prahom, bez prahu
Dverné konštrukcie sa skladajú :
- z pevnej časti – zárubne
- z pohyblivej časti – dverného krídla
Zárubňa – pevná časť dvernej konštrukcie, ktorá je pevne spojená so stenou. Jej hlavnou funkciou je presné ohraničenie dverného otvoru a zabezpečenie presného dosadania krídla. Umožňuje zavesiť dverné krídlo, chráni ostenie pred poškodením a opotrebením.
Podľa konštrukcie delíme zárubne na :
-tesárska – obložená
-rámová alebo stolárska
-fošňová
-skladaná
-oceľová


Preklady nad otvormi:
• Z tehál:
-priame s páskovou oceľou- rozpätie 1800mm
-klenuté do pätky- rozpätie 3000mm
• Oceľové- valcované I nosníky chránené obetónovaním, obmurovaním alebo omietkou na pletive- rozpätie 2-6m,uloženie min 150mm
• ŽB
-monolitické
-prefabrikované
• Keramické
• Pórobetónové

1 komentář:

  1. Ahojte,

    chcem sa opýtať ako sa dá riešiť problém so zlým otváraním plastového okna ?? Je naozaj ťažké ho zatvoriť, ako by tam bola zacvaknutá nejaká poistka.. Netuším koho mám osloviť.

    Za rady vopred ďakujem

    OdpovědětVymazat