Loading

25. Jednoplášťové ploché strechy

Jednoplášťová plochá strecha - strecha, ktorá oddeľuje vnútorné prostredie od vonkajšieho len jedným strešným plášťom.
Jednoplášťové strechy s opačným poradím vrstiev sú veľmi výhodné pri vysokom vnútornom mikroklimatickom namáhaní (vysoká vnútorná teplota a vlhkosť). Jednoplášťové ploché strechy s opačným poradím vrstiev, sú charakterizované tepelnoizolačnou vrstvou nad hydroizolačnou vrstvou. Preto, že tepelnoizolačná vrstva je vystavená nepriaznivým vplyvom vonkajšieho prostredia, je nutné túto vrstvu navrhovať z trvanlivých, nenasiakavých alebo obmedzene nasiakavých materiálov.


Opačné poradie vrstiev:
• Mrazuvzdorná dlažba do podložiek
• Ochranná vrstva z geotextílie
• Tepelná izolácia z extrudovaného polystyrénu
• Ochranná a separačná vrstva z geotextílie
• Hlavná hydroizolácia
• Stropná kcia vrátane spádovej vrstvy

Žádné komentáře:

Okomentovat