Loading

29. Všeobecné zásady riešenia striech halových objektov b)

ROVINNÉ STREŠNÉ KCIE:
1.Väzníkové sústavy
• pultové, sedlové zalomené, zakrivené
• väzníky sa ukladanú na steny, stĺpy alebo prievlaky na osovú vzdialenosť cca 12m
• na väzníky sa uloží strešný plášť- vlnité dosky, ohýbané plechy alebo tepelno a akusticky izolačné podhľady
• rozpätie 18-24 m
Rozdelenie:
• Drevené – klincované, svorníkové so sponami, lepené
-priehradové alebo plnostenné

• ŽBetónové – z prefa dielcov
-väzník vystužený obyčajnou výstužou alebo predpínacou výstužou
-plnostenné do 18m, priehradové 18, 24, 30m
• Oceľové- nitované, zvárané
-plnostenné-15 až 18m a priehradové, nad 48m girlandové


2.Rámové sústavy
• Rámy z priamočiarych, zalomených a zakrivených priečlí tuho spojených so zvislými alebo zakrivenými stojkami
• Rozpätie 12 až 100m
• Jednoduché rámy votknuté, dvojkĺbové a trojkĺbové s horizontálnou, naklonenou alebo zakrivenou rámovou priečlou
• Plnostenné a priehradové
• Drevené, ŽB, oceľ, kombinované

Rozdelenie:
Drevené – plnostenné alebo priehradové
-klincované, svorníkové so sponami, lepené
Železobetonové

Ocelové

3.Oblúkové sústavy
• Geometrický tvar zodpovedá priebehu ohybového momentu
• Veľmi malá namáhanie priehradoviny- vynechá sa priehradovina a staticky posôbí len ohnutý horný pás a ťahadlo
• Horný pás má väčší prierez
• Horný oblúk plnostenný alebo priehradový
Rozdelenie:
• Drevené- dvojkĺbové, trojkĺbové
• Železobetónové- plnostenné do 48m, priehradové 36 až 80m
• Oceľové- plnostenné do 60m, priehradové nad 60m, dvojkĺbové, trojkĺbové, parabolický tvar alebo kruhový tvar


Väzníky sú spravidla zoradené paralelne naprieč pozdĺžnej osi pôdorysu. Sú uložené buď priamo na masívnej spodnej stavbe objektu (na murovanej alebo ŽB stene budovy) alebo sú súčasťou stĺpovej sústavy priečnej väzby halového objektu, ktorá je kĺbovo uložená na kyvné alebo votknuté stĺpy, alebo na pozdĺžne umiestnené prievlaky medzi stĺpmi. V závislosti na dispozičnom riešení objektu a na spôsobe zabezpečenia jeho priestorovej tuhosti môžu byť strešné väzníky navrhnuté ako kĺbové podopreté nosníky o jednom poli alebo nosníky spojité.
Bezväznicový systém zastrešenia – je možné ho použiť, je char. priamym uložením strešného plášťa na väzníky.
Väznicový systém zastrešenia – je potrebné použiť pre strešné plášte, ktorých únosnosť vyhovuje na rozpätie menšie než je vzdialenosť väzníkov. Pri tomto type sú na väzníkoch uložené väznice tvoriace podporu pre strešný plášť.

Strešný plášť halových objektov:
• Nenáročné objekty bez tepelnej izolácie:nosná vrstva a krytina
Nosná vrstva- debnenie, sústava väzníc, drevené panely
Krytina- povlaková alebo skladaná
• Náročné objekty- jednoplášťové a dvojplášťové strechy

Žádné komentáře:

Okomentovat