Loading

27. Účelové ploché strechy

Účelové ploché strechy okrem základných funkcií sú určené aj na iné trvalé využívanie – terasy, parkoviská vegetačné strechy. Ich nosná konštrukcia a skladba musí zodpovedať predpokladanému využívaniu.

Terasy :

1. Pochôdzna vrstva – dlažba z vymývaného betónu, alebo keramická dlažba uložená do mrazuvzdorného tmelu
2. Podkladná vrstva – vystužená betónová mazanina min hr : 50mm
3. Terasová drenáž PLATON D – Drain s filtračnou tkaninou
4. Tepelnoizolačná vrstva – extrudovaný polystyrén ROOFMATA SL : podľa výpočtu)
5. Hydroizolačná vrstva
6. Spádová vrstva – ľahčený betón – polystyrénbetón, penobetón ( objemová hmotnosť cca 480 kg/m3 )
7. Nosná vrstva - železobetónová stropná doska

Parkoviská :

1. Pojazdná vrstva – vystužená betónová doska – hr podľa statického výpočtu
2. Separačná vrstva – asfaltový pás, typ R na sucho natavený v spojoch, alebo PE fólia
3. Drenážna a ochranná vrstva – riečne vymývané kamenivo frakcie 4-8mm, hr:30-50 mm
4. Separačná a filtračná vrstva – geotextília
5. Tepelnoizolačná vrstva – extrudovaný polystyrén FLOORMATE 500
6. Hydroizolačná vrstva
7. Spádová vrstva
8. Nosná vrstva – železobetónová stropná doska
Vegetačné strechy :
1. Vegetačná vrstva – hrúbka zeminy v závislosti od vzrastu zelene, resp. druhu
2. Filtračná a separačná vrstva – geotextília
3. Drenážna vrstva – hr : 25mm, alebo vrstva kameniva frakcia 4-8 mm
4. Tepelnoizolačná vrstva – extrudovaný polystyrén – podľa tepelno - technického výpočtu
5. Hydroizolačná vrstva
6. Spádová vrstva – ľahčený betón – polystyrbetón, penobetón,
7. Nosná vrstva – železobetónová stropná doska
Pochodzne strechy


Žádné komentáře:

Okomentovat