Loading

6. Vetracie prieduchy - rozdelenie a konštrukčné riešenie

Vetraním odvádzame z miestnosti latky, ktoré môžu byť pri väčších koncentráciách nebezpečne pre zdravých ľudí (oxid uhličitý, dym, prach, baktérie, skazený vzduch, nepríjemné prachy, pary, nadmerné teplo, atď).Vetraním sa znečistený vzduch odvádza a nahrádza sa čerstvým vzduchom.
VZDUCHOTECHNICKÉ ZARIADENIA ROZDEĽUJEME PODĽA CHAR. PREVÁDZKY:
1) ROVNOTLAKOVÉ ZARIADENIA:
-množstvo privádzaného a odvádzaného vzduchu je rovnaké
-navrhujú sa tam kde nie sú špeciálne požiadavky na prívod alebo odvod vzduchu
2) PODTLAKOVÉ ZARIADENIA:
-Množstvo odvádzaného vzduchu je väčšie než privádzaného vzduchu
-Používa sa tam kde chceme zabrániť rozšíreniu škodlivín po budove (vetranie kuchýň, WC, kúpeľní, chem. laboratórií)
3) PRETLAKOVÉ ZARIADENIA:
-Množstvo privádzaného vzduchu je väčší než odvádzaného
-Používajú sa tam, kde je prísna požiadavka na čistotu a sterilitu vzduchu (operačné sály, výroba liekov...)
Vetracie zariadenie zabezpečuje výmenu vzduchu podľa hygienických požiadaviek, ale bez úpravy jeho teploty, vlhkosti...

PODĽA SPÔSOBU VÝMENY VZDUCHU ROZDEĽUJEME NA:
-Občasné a stálé
-PRIRODZENÉ VETRANIE: Vzduch prúdi v dôsledku rôznych tlakov, teploty, vetra,...
-NÚTENÉ (UMELÉ, MECHNICKÉ)VETRANIE: Vzduch prúdy pomocou ventilátora
-KOMBINOVANÉ VETRANIE

1/ PRIRODZENÉ VETRANIE:
• INFILTRÁCIA - je samovoľné vetranie netesnosťami pri zavretých oknách a dverách
• AERÁCIA - je trvala výmena vzduchu otvormi ktorých veľkosť môžeme meniť. Používa sa v priemyselných podnikoch. Prívodné otvory sú v spodnej časti stien a odvodné v svetlíku alebo na streche.
• VETRANIE OKNAMI - je výmena vzduchu spôsobená rozdielom tlakov chladného vonkajšieho vzduchu a teplého vnútorného vzduchu. Pri rovnakom tlaku a teplote vzduchu je toto vetranie neúčinne. Je to nekontrolovateľný spôsob výmeny vzduchu.
• VETRANIE VENTILAČNÝMI PRIEDUCHY- Používajú sa na odvetranie miestnosti vo vnútri pôdorysu, ktoré nemajú okná.
• ŠACHTOVÉ VETRANIE S ODVODNÝMI PRIEDUCHMI PRE KAŽDÉ PODLAŽIE A BYT- čerstvý vzduch sa nasáva netesnosťou okien a dverí a skazený vzduch sa odvádza nad strechou
• ŠACHTOVÉ VETRANIE S ODVODNÝMI A PRÍVODNÝMI PRIEDUCHMI SAMOSTATNÝMI PRE KAŽDÉ PODLAŽIE A BYT
Konštrukcia ventilačných prieduchov sa delí podľa systému vetrania a druhu objektu.
Materiál:murované z tehál, betónových tvaroviek alebo sú z pozinkovaného plechu
Prierez prieduchu: štvorcový, obdĺžnikový, kruhový a povrch prieduchu musí byť hladký aby nevznikali straty pri prúdení vzduchu.

2/ NÚTENE VETRANIE:
- používame správne dimenzované ventilátory.
- môžu sa inštalovať do vonkajších stien, okien alebo do odvádzacieho potrubia.
- je spoľahlivé vo všetkých ročných obdobiach.
- nevýhodou je závislosť od el. energie
1. NÚTENE VETRANIE BEZ ÚPRAVY VZDUCHU:
• vetranie s núteným odvodom vzduchu: - ventilátor odvádza hygienicky nevyhovujúci vzduch a zápachy do voľnej atmosféry
• vetranie s núteným prívodom aj odvodom vzduchu: - máme 2 ventilátory; jedným privádzame čerstvý vzduch a druhým odvádzame znehodnotený vzduch
2. NÚTENE VETRANIE S ÚPRAVOV VZDUCHU: privádzaný vzduch sa filtruje pred vstupom do miestnosti a v zime sa ohrieva na teplotu miestnosti
KLIMATIZÁCIA:
• klimatizačne zariadenie udržuje vzduch v klimatizovanom priestore na požadovaných parametroch (čistota, teplota, vlhkosť) jeho filtráciou, ohrievaním, chladením,vláčením...
• Delenie:
a) KONFORTNÉ KLIMATIZAČNÉ ZARIADENIE: Administratívne budovy, nemocnice...
b) PRIEMYSELNÉ KLIMATIZAČNÉ ZARIADENIE: Zabezpečuje vhodne pracovne
prostredie pre zamestnancov a udržuje výrobný proces na požadovaných podmienkach.
• Podľa konštrukcie:
1.CENTRÁLNE
2.DECENTRÁLNE
Rýchlosť prúdenia vzduchu sa dá nastaviť na 5 až 30 m/s.

Žádné komentáře:

Okomentovat